fbpx

Hva er en hørselskade?

Hørselen skal man ta vare på

Hørselskader koster samfunnet mye penger, og den vanligste årsaken er støy på arbeidsplassen. Beregninger viser at det koster en arbeidsgiver 10 ganger mer å rehabilitere en hørselskadd enn det koster å sette inn tiltak i rett tid. Arbeidsgiveren gjør ikke bare økonomiske, men også sosiale besparinger ovenfor individet, firmaet og samfunnet om man fremskaffer dette for sine ansatte. Støy har lenge vært et arbeidsmiljøproblem, fremfor alt i industrien. I den senere tid har det blitt et vanligere problem i andre miljøer, som for eksempel i skoler og barnehager til og med kontorer. Undersøkinger viser i dag at det støyer like mye i skolemiljø som innom industri, men forskjellen er at i industrien bruker de ansatte som oftest hørselvern.Regler og forskrifter

Hørselorganet tåler kun en begrenset mengde støy hver dag, derfor er det blitt satt grenseverdier for det nivået hvor støyen begynner å bli skadelig. I følge arbeidsmiljøloven får det ekvivalente lydnivået (støyens middelverdi under en 8 timers arbeidsdag) ikke overstige 85 dB. Videre får ikke lydnivået overstige 115 dB og en kortvarig impulsverdi får ikke være på mer enn 130 dB. Skadelig støy er en kombinasjon av støy på/over 85 dB og tiden man befinner seg i slik støy.

Eksempel: 15 min i 100 dB gir samme mengde som 8 t i 85 dB.

Huskeregel: Over 85 dB en gang i løpet av arbeidsdagen og man befinner seg i risikosonen for hørselskader.

Grenseverdiene, samt mer informasjon finner du hos Arbeidstilsynets regler om støy.

Det nye direktivet viser skjerpingen på kravene bl.a. på om lydnivået overstiger 80 dB, (impulsverdi 135 dB) må arbeidsgiveren oppfylle visse krav på tiltak Bland annet stille hørselvern til rådighet allerede ved den nye tiltaksverdien 80dB. Hørselvernet skal også velges i samråd med arbeidstakerne slik at risiko og belastning ved bruk reduseres til lavest mulig nivå (§11 Støyføreskriften).


Vanligste yrkesskaden

Tap av hørsel som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om larmskadet hørsel. I mer enn 15 år har hørselsskader toppet statistikk over meldte, arbeidsrelaterte sykdommer, i følge samme instans.

Støy innebærer en stor helserisiko i hele Europa. I mer enn 15 år har hørselsskader toppet statistikken over meldte, arbeidsrelaterte sykdommer i Norge. Tall det europeiske arbeidsmiljøorganet har samlet, viser at hver femte europeiske arbeidstaker opplever plagsom støy i løpet av arbeidstiden. Hele 7 % av EUs arbeidstakere har en arbeidsrelatert hørselsskade.

Hørselsskader er alvorlige i seg selv, men støy skader mer enn hørselen. Støy kan forårsake stress og medvirke til økt risiko for ulykker. Det er også påvist sammenheng mellom støybelastning og økt risiko for hjertesykdom. Alle som utsettes for støy er i risikogruppen. Jo høyere støynivået er og jo lenger eksponeringen varer, desto større er risikoen for at støyen forårsaker skade.


Hørselskader....

.. kan man få i løpet av en dag.
.. går ikke å reparere.
.. er et tidsspørsmål.
.. får den som i sitt arbeide eller i sin fritid utsettes for støy over en periode.
.. er et sosialt spørsmål der man får problemer med å kommunisere med andre.
.. er mer aktuelt nå enn før.
.. oppdager man ofte i et sent stadium, ofte gjennom øresus såkalt tinnitus.


100 % brukertid- den eneste sikre beskyttelsen mot hørselskader

Kun det hørselvernet som er komfortabelt nok til å brukes 100% av tiden gir forventet beskyttelseseffekt. Risikoen oppstår når brukeren vil ta av seg beskyttelsen for å høre hva som blir sagt (overdemping) eller for å ”hvile seg” fra sine hørselvern pga. ubekvemlighet. Derfor er en komfortabel beskyttelse, tilpasset til det støynivået man beveger seg i, den beste beskyttelsen.


Stress, tretthet og prestasjon

Støy er også en mental belastning, der arbeidsprestasjonen blir lidende. Vanlige symptom er for eksempel øket hjertefrekvens, høyere blodtrykk og utsondering av stresshormoner. Det er fremfor alt de høye frekvensene som er fysisk skadelige (>2000 Hz) men til og med lavfrekvent støy er skadelig da det virker trettende med bl.a. hodepine. Kan man dempe disse frekvensene øker man ikke bare prestasjonen, men også den sosiale trivselen på arbeidsplassen.


Et hørselvern...

.. skal ikke isolere (man skal høre tale og varselsignaler, for å minske ulykkesrisikoen)
.. er et individuelt valg, både når det gjelder bekvemlighet og dempning.
.. skal være tilpasset etter det støynivået man ferdes i.
.. skal være lett å rengjøre, bære og sette på plass.
.. skal være godkjent samt CE – merket.

Støydemping er et viktig forebyggende tiltak.

Terje Fredriksen, Bedriftssykepleier


Terje Fredriksen, Bedriftssykepleier


Org.nr: 917 042 853

HEAR Safe AS
Storvegen 21
2420 Trysil

Østensjøveien 15 D
0661 OSLO (timebestilling)

Tel: 62 45 43 45
E-post: post@hearsafe.no

Meny

Motta nyhetsbrev fra HearSafe

Følg oss på sosiale medier

Personvernerklæring

Alle rettigheter © 2023 HEAR Safe AS
driftet og utviklet av glåme